slide-ppk.jpg

Testowanie zaworów bezpieczeństwa

System testowania zaworów bezpieczeństwa (STZB) jest używany na zakładach rafinerii, chemii, petrochemii i stacjach atomowych, gdzie niezbędna niezawodność systemów regulacji i zaworów bezpieczeństwa.  STZB pozwala przetestować zawory na linii, bez podnoszenia ciśnienia w systemie, ustalić niesprawności zaworów, którym jest niezbędna obsługa techniczna podczas remontów planowych lub awaryjnych. 

 

SYSTEM TESTACJI ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA POZWALA ZABEZPIECZYĆ REGULACJĘ CIŚNIENIA W RAMKACH +/- 1%, A TAKŻE WYJAWNIĆ TAKIE NIEBEZPIECZNE PROBLEMY JAK:

  • nieszczelność zaworu;
  • opóźniający proces zaworów;
  • opóźniony wyrzut gazów lub wrzenie;

KORZYŚCI SYTEMU TESTACJI ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA NA LINII:

 

  • nadaje się do wszystkich rozmiarów badanej armatury przemysłowej;
  • oszczędność poprzez wyeliminowanie konieczności demontażu i testowania w laboratoriach;
  • Badanie są przeprowadzane na różnych środowiskach (gaz, woda, para wodna).

Dokumentacja:

  • Certyfikat zgodności GOST R;
  • Uchwała w sprawie stosowania na niebezpiecznych zakładach przemysłowych FSETAN:
  • Instrukcja sprawdzania szczelności zaworu, kontrola i regulowanie ciśnienia sprężynowych zaworów bezpieczeństwa w miejscu ich instalacji bez demontażu w rafineriach i firmach petrochemicznych;
  • Zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru pomiaru.

Prosimy wypełnić Państwo ankietę, aby moglibyśmy obliczyć koszty testowania zaworów bezpieczeństwa.

Państwo może być także zainteresowane następującymi materiałami:

Zapytaj eksperta