slide-arenda.jpg

Diagnostyka termowizyjna

Firma  usługowa INTRA BALTIC oferuje usługi kontroli termowizyjnej i wykrywania przecieków.

ZAKRES ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII:

 • Emisje niezorganizowane:
 • para;
 • woda;
 • Przetwarzane surowce węglowodorowe i produkty ich przerobu;
 • Technologiczne ( agresywne chemiczne substancje).

 

Urządzenia technologiczne

Zawory

Elementy rurociągu

Zbiorniki

 

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

 • Połączenia kołnierzowe;
 • Ruchome jednostki (wały pomp i kompresorów);
 • Uszczelnienia i zamknięcia zaworów regulacyjnych;
 • Urządzenia czystki, pobierania próbek i opróżniania.
 • "Oddechowe" kontenery które nie są wyposażone w systemy wychwytywania lekkich frakcji.

CELE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII:

 • Ocena stanu części i zaworów regulacyjnych (defekty, korozija, wady spawania, uszkodzone uszczelki);
 • Zapobieganie sytuacji awaryjnych i wycieków transportowanego medium;
 • Wykrywanie "rozwijających się" wycieków węglowodorów na wczesnym etapie;
 • Gradacja i analiz przecieków transportowanego medium;
 • Wykrycie powierzchni uszkodzonej izolacji i wad instalacji;
 • Analiza analityczna materiałów uszczelniających, sprawności działania i serwisu urządzeń.

Możecie być także zainteresowani następującymi materiałami:

Zapytaj eksperta