slide-composite.jpg

„Supervising“ i kontrola techniczna

Celem „Supervising“ jest zapewnienie jakości pracy, aby zminimalizować ryzyko wycieków na połączeniach kołnierzowych i elementów rurociągów, występowanie przestojów w okresie remontu, z wyłączeniem możliwości wypadku w czasie pracy, dłuższy okres eksploatacji i przedłużenie okresu naprawy.

„Supervising“ - to nowoczesny sposób kontroli jakości naprawy, budowy urządzeń technologicznych oraz rurociągów.

Niezależna kontrola pozwala zminimalizować ryzyko korupcji i uniknąć nadmiernych wykazów własnych pracowników nadzoru technicznego.

Na dzień dzisiejszy, w celu zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa remontu  serwisowe przedsiębiorstwo INTRA BALTIC wraz z angielską spółką Hydratight oferuje szereg działań dotyczących kontroli technicznej:

konstruowanie kołnierzy urządzeń technologicznych i rurociągów, przeprowadzenie procesów spawania, obróbka termiczna, defektoskopia rurociągów i urządzeń, instalacja maszyn, kontrola zasad bezpieczeństwa pracowników.

Zgodność z normami nadzoru technicznego

 

Kontrola jakości naprawy i budowy urządzeń odbywa się zgodnie z przepisami technicznymi, paszportów technicznych, wspólnych specyfikacji naprawy, norm i wymaganiami  innych dokumentów prawnych i obejmuje następujące działania:

 • Obliczenie zalecanych momentów dokręcania dla każdego połączenia kołnierzowego;
 • Zestawienie mapy planowanych do naprawy połączeń kołnierzowych włącznie z zaleceniami, schematami dokręcania połączeń śrubowych,  uszczelki(typ, wielkość, materiał), smary, itp
 • Wprowadzenie systemu znakowania pary kołnierzowej;
 • Przygotowanie dokumentów roboczych dla napraw i kontroli kołnierzy montażowych (sertyfikat, check-lista kołnierza);
 • Opracowanie dokumentacji wymagań przetargowych na remont wykonawców, w tym dokręcanie połączeń śrubowych z kontrolowanynym  momentem, a także wyposażenie w specyficzne narzędzia do wykonywania tych czynności;
 • Szkolenie personelu przedsiębiorstwa i kontrahentów przed rozpoczęciem naprawy  na podstawie nowoczesnej metodyki zarządzania w obsłudze kołnierzowych połączeń;
 • Wydanie zalecanej listy narzędzi i sprzętu do naprawy;
 • Organizowanie mobilnych sklepów lub wynajęcie niezbędnych narzędzi i sprzętu;
 • Codzienna praca z grupą profesjonalnych pracowników nadzoru z personelem organizacji w celu wyeliminowania uwag;
 • Weryfikacja gotowności sprzętu do instalacji (sprawdzanie łączników, powierzchni uszczelniającej kołnierzy, spawane rurociągów itp.);
 • Prowadzenie bazy dannych wyników w okresie naprawy;
 • Kontrola jakości naprawy;
 • Profilowanie wykonawców.

Wyniki nadzorowanych prac remontowo-budowlanych:

 • Zmniejszony czas wykonania prac w wyniku optymizacji interakcji kontrahentów, mechanizacji i stosowania specjalistycznych narzędzi;
 • Znacznie zmniejszona liczba powtarzających się prób ciśnieniowych;
 • Oddanie obiektu do eksploatacji na czas i w stanie sprawnym;
 • Zapewnia się bezproblemowy okres między remontami w trakcie późniejszej eksploatacji;
 • Liczba urazów jest zredukowana do zera, zwiększa poziom kultury pracy w wyniku dodatkowej kontroli przez specjalistów nadzorujących za przepisami bezpieczeństwa i zasad stosowania środków ochrony indywidualnej;
 • Klientowi przekazuje się elektroniczną bazę danych kołnierzy z głównymi parametrami pracy, momentami dokręcania i informacji o wszystkich przeprowadzonych operacjach, co jest wykorzystywane do planowania kolejnych remontów.

Problemy rozwiązywane przez specjalistów serwisowej firmy INTRA BALTIC:

 • Nadzór nad pracami instalacyjnymi
 • Nadzór nad montażem i spawaniem
 • Nadzorowanie narzędzi maszynowych
 • Nadzór w budownictwie
 • Nadzorowanie naprawy wymienników ciepła

Kontrola jakości naprawy i budowy (supervising) odbywa się zgodnie z przepisami technicznymi, specyfikacji dotyczących naprawy, norm i wymogów FSETAN.

Państwo może być także zainteresowane następującymi materiałami:

Zapytaj eksperta