slide-arenda.jpg

Pratekėjimų sandarinimas esant slėgiui

Po slėgiu esančių vamzdynų praleidimų šalinimo technologijos pagrinde yra inovacinis technologinių vamzdynų ir įrangos remontas nesustabdant jų darbo. Technologijos esmė yra tame, kad naudojama speciali apkaba (gaubtas) ir unikalūs junginiai (užpildai sintetinio kaučiuko pagrindu, kurių savybės priklauso nuo terpės – temperatūros, slėgio).

Praleidimo sandarinimo operacija atliekama nesustabdant po slėgiu esančių vamzdynų darbo ir užtikrina pilną sandarumą po remonto.

Praleidimų šalinimas flanšo sujungimuose, riebokšlinėse armatūros kamerose, suvirinimo siūlėse, vamzdyno ir skirtingos konfigūracijos armatūros elementuose.

 

PO SLĖGIU ESANČIŲ VAMZDŽIŲ PRALEIDIMŲ ŠALINIMO TECHNOLOGIJOS PRIVALUMAI:

 • Greitas nuotėkių pašalinimas žymiai sumažina avarinės situacijos atsiradimo  ir technogeninių katastrofų riziką; 
 • Kenksmingų medžiagų išmetimo į aplinką sumažėjimas, avarinių naftos išsiliejimų kiekio sumažėjimas (ekologinis saugumas);
 • Pagrindinių fondų eksploatavimo trukmės padidėjimas, medžiagų ekonomija;
 • Techninės įrangos prastovos ir gamybos proceso sustabdymo išlaidų sumažėjimas;
 • Produkto praradimo apimties sumažėjimas ir energijos suvartojimo sumažėjimas.

 

Turime atitikties sertifikatą GOST R ir leidimą naudoti pavojinguose pramoniniuose objektuose FSETAN.

Serviso Kompanijos INTRA BALTIC specialistai paruošė organizacijos standartą STO82162778-004-2013

Nuotėkių (išsihermetinimo) pašalinimo technologijos naudojimo instrukcija vietinio techninio esančių po slėgiu vamzdynų, indų ir aparatų aptarnavimo metu, tarpremontiniu laikotarpiu.

 

Progresyvių remonto darbų atlikimo metodų ir techninio aptarnavimo įsisavinimas leis žymiai padidinti gamybos veiksmingumą ir įrangos eksploatavimo terminus, sumažinti darbų atlikimo laikotarpius, užkirsti kelią avarinėms situacijoms ir technologinio ciklo pažeidimui, sumažinti nuostolius ir padidinti energijos efektyvumą.

 

Transportuojamos terpės nuotėkių pašalinimo darbų kompleksas, atliekamas UAB «SK INTRA BALTIC» specialistais, nekeičiant darbo parametrus, yra operatyvus ir kokybiškas vamzdynų ir indų techninio aptarnavimo metodas tarpremontiniu laikotarpiu, kuris leidžia išvengti gamybos ciklo pažeidimo, įrangos prastovos, pilnai pašalina transportuojamos terpės nuotėkius ir užtikrina saugias eksploatavimo sąlygas ilgam laikui. 

 

ESANČIŲ PO SLĖGIU VAMZDYNŲ PRALEIDIMŲ ŠALINIMO PATIRTIS PRAMONĖJE:

 

 • Įrenginys - АBТ-8. Terpė – nafta, slėgis – 18 atm., temperatūra - 300 °С.
 • Benzino gavimo rūgšties alkilavimo pagalba įrenginys. Terpė - fluoro vandenilio rūgštis, slėgis – 17,3 atm. Temperatūra - 38 °С.
 • Įrenginys АТ-6. Terpė – dyzelinis kuras, slėgis – 15 atm., temperatūra – 280 °С.
 • Įrenginys АВТ-4. Terpė  – nafta, slėgis – 10 atm., temperatūra – 350 °С. Įrenginys АВТ-1. Terpė – 4 aliejinė frakcija, slėgis – 15 atm., temperatūra – 340 °С.
 • Amoniako gamybos įrenginys. Terpė – karbamido tirpalas, slėgis – 17 atm., darbinė temperatūra – 165 С. 
 • Monomerų gamyba. Terpė – pirolizės dujos, slėgis – 63 atm., darbinė temperatūra – minus 70 °С. 
 • Etileno gamybos įrenginys. Terpė – garas, slėgis – 120 atm., temperatūra – 520 °С. 
 • Gilaus naftos perdirbimo įrenginys. Terpė – garas, slėgis – 40 atm., temperatūra – 400 °С. 
 • Gilaus naftos perdirbimo įrenginys. Terpė – gazolinas, slėgis – 12 atm., temperatūra – 370 °С. 
 • Įrenginys 39/2. Terpė – amoniakas, slėgis – 16 atm., temperatūra – minus 38 °С.

 

Užpildyti apklausos lapą praleidimo šalinimui esant slėgiui pasiūlymo paruošimui.

 

Jus taip pat gali sudominti sekančios medžiagos:  

Klauskite eksperto