slide-bolting.jpg

Apmokymai

Švietimo ir mokymo centro bazėje vykdomi pramonės įmonių techninių darbuotojų apmokymai pagal įgūdžių gerinimo remonto technologijų srityje programą.

MOKYMO PROGRAMOS:

 • Šiuolaikinis varžtinių sujungimų valdymas;
 • vamzdžių pjovimo ir flanšų paviršiaus pratekinimas;
 • Įpjovos ir veikiančio vamzdyno laikinas atjungimas esant slėgiui. 
 • Armatūros remonto technologijos;
 • Apsauginių vožtuvų testavimas;
 • Nuotėkių likvidavimas po slėgiu.

Kursai skirti jaunesnėsėms mechanikams dirbantiems remonto ir techninės priežiūros padaliniuose.

Galimi mokymai kliento gamybos įmonėse.

MOKYMO PROGRAMŲ TIKSLAS:

 • Darbuotojų susipažinimas su šiuolaikiniais įrankiais;
 • Šiuolaikinių įrankiu ir remonto technologijų pagrindinių taikymo sryčių išsami studija;
 • Praktinių įgūdžių saugiam ir veiksmingam darbui tobulinimas;
 • Įgūdžių gilinimas atliekant techninių problemų analizę, atliekant technologinės įrangos remontą, įrangos montavimą ir išmontavimą ir optimalių būtinų įrankių parinkimą;
 • Kruopštaus  ir atsargaus darbo su įrankiais skatinimas.

Užsiėmimus vykdo aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys didelę praktinę patirtį gamybinės įrangos remonto ir priežiūros srityje o tai pat  ir personalo mokyme.        

 

Visi mokymų dalyviai gauna sertifikatus.

Klauskite eksperto