slide-vizor.jpg

Termovizorinė diagnostika

Serviso kompanija INTRA BALTIC siūlo nuotėkio aptikimo  termovizoriniu būdu paslauga.

TECHNOLOGIJOS TAIKYMO SRITIS:

 • Neorganizuota emisija, nuotėkiai:
 • Garai;
 • Vanduo;
 • Perdirbta angliavandenilio žaliava ir jos produktai;
 • Chemiškai agresyvios medžiagos;

Technologiniai įrenginiai

Agregatai

Vožtuvai

Vamzdyno elementai

Rezervuarai

TAIKYMO SRITYS:

 • Flanšinės jungtys;
 • Judantis sujungimai (siurblių ir kompresorių velenai);
 • Tarpinės ir uždarymo vožtuvai;
 • Valymo, mėginių ėmimo ir nusausinimo prietaisai.
 • „Kvėpavimo“ talpyklos, kuriuose nėra įrengta  lengvųjų frakcijų surinkimo sistema.

TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO TIKSLAS:

 • Elementų ir vožtuvų būklės tikrinimas ir vertinimas  (korozija, suvirinimo defektai, pažeista tarpinė);
 • Avarinių situacijų ir didelių nuotėkių gabenamos terpės prevencija;
 • Aptikimas "besivystančių" angliavandenilių nutekėjimų ankstyvame etape;
 • Gradacija transportuojamos terpės nutekėjimų ir nuotėkio apimtės analizė;
 • Avarinių vamzdynų ruožų ir avarinės įrangos aptikimas;
 • Montavimo defektų ir pažeistos termoizoliacijos aptikimas;
 • Analitinė analizė sandarinimo medžiagų, darbo efektyvumo ir įrangos priežiūros darbų.

Jūs taip pat gali sudominti šį medžiaga:

Klauskite eksperto